Przepisy BHP dla pracowników sezonowych w ogrodnictwie

 • Przepisy BHP dla pracowników sezonowych w ogrodnictwie

  Niniejszy kurs online jest przeznaczony dla pracowników sezonowych, studentów i wszystkich osób pracujących w ogrodnictwie w niepełnym lub pełnym wymiarze godzin. Jest to również przydatny kurs przypominający dla pracowników sezonowych, którzy mogą wracać do pracy w Irlandii po przerwie.

  Czas trwania kursu: 40 minut

  Rezultaty kształcenia:

  Po pomyślnym ukończeniu tego kursu powinieneś być w stanie:

  Określić obowiązki pracodawcy i pracownika w miejscu pracy
  Rozpoznać kluczowe zagrożenia i ryzyko w ogrodnictwie
  • Zadbać o swoje bezpieczeństwo i dobre samopoczucie w pracy
  Uzyskać dodatkowe informacje i wytyczne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa.

  Jeśli jesteś pracodawcą, możesz skorzystać z funkcji Group Manager, aby zarejestrować grupę na kurs. Musisz być zalogowany, aby skorzystać z tej funkcji.

  Certyfikat:

  Po pomyślnym ukończeniu kursu uczestnikom przyznawany jest certyfikat. W tym także krótka ocena na koniec kursu. Do zaliczenia wymagany jest minimalny wynik 80%. Po zakończeniu kursu, będziesz mógł pobrać swój certyfikat.

  Wejdź na kurs

Last modified: Thursday, 13 January 2022, 4:42 PM